Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
research:start [2019/05/16 14:39]
Krzysztof Kutt [Talks]
research:start [2019/08/13 15:14] (current)
Krzysztof Kutt [Reviewer]
Line 28: Line 28:
 === R&D Projects === === R&D Projects ===
  
-  - **Rozwój technologii wnioskowania oraz predykcji zachowań konsumenckich dla automatyzacji procesów marketingowych oraz sprzedażowych**\\ //Project budget:// 4 208 539,61 PLN\\ //Funded by:// [[http://​mapadotacji.gov.pl/​projekt/7294790|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0512/​16-00\\ //Project leader:// [[https://​synerise.com/​|Synerise S.A.]]\\ //My involvement://​ June 2018 -- Now\\ //My duties:// Development of algorithms based on machine learning, artificial intelligence and semantic methods. Structured interviews conductance in the process of knowledge engineering. Preparation of reports and scientific analyzes.+  ​- **Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)**\\ //Project budget:// FIXME PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]],​ project no. FIXME\\ //Project leader:// [[https://​simprosoft.com/​|SIMPRO Sp. z o.o.]]\\ //My involvement://​ July 2019 -- Now (Biophysiology Specialist) \\ //My duties:// Development of EEG experimental protocols, data analysis, report preparation. 
 +  - **Technologia optymalizacji i automatyzacji procesu zarządzania powierzchniami reklamowymi wydawców w internecie**\\ //Project budget:// 1 218 005,10 PLN\\ //Funded by:// [[https://​mapadotacji.gov.pl/​projekty/​788821/​|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0478/​17-00\\ //Project leader:// [[http://​www.growmagick.com/​|GrowMagick]]\\ //My involvement://​ May 2019 -- Now (Knowledge Engineering Specialist & Machine Learning Specialist) \\ //My duties:// Preparation of a knowledge base covering the project area. Development of machine learning models. Integration of machine learning models with knowledge engineering approaches. 
 +  ​- **Rozwój technologii wnioskowania oraz predykcji zachowań konsumenckich dla automatyzacji procesów marketingowych oraz sprzedażowych**\\ //Project budget:// 4 208 539,61 PLN\\ //Funded by:// [[https://​mapadotacji.gov.pl/​projekty/​761091/|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0512/​16-00\\ //Project leader:// [[https://​synerise.com/​|Synerise S.A.]]\\ //My involvement://​ June 2018 -- August 2019\\ //My duties:// Development of algorithms based on machine learning, artificial intelligence and semantic methods. Structured interviews conductance in the process of knowledge engineering. Preparation of reports and scientific analyzes.
   - **[[http://​prosecco.agh.edu.pl|Processes Semantics & Collaboration for Companies (Prosecco)]]**\\ //Project budget:// 2 854 545,00 PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]] 1. Program Badań Stosowanych,​ project no. PBS1/​B3/​14/​2012\\ //Project leader:// [[https://​www.agh.edu.pl/​en|AGH University of Science and Technology]]\\ //My involvement://​ March 2013 -- July 2015\\ //My duties:// Small & Medium Enterprises ontology engineering.   - **[[http://​prosecco.agh.edu.pl|Processes Semantics & Collaboration for Companies (Prosecco)]]**\\ //Project budget:// 2 854 545,00 PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]] 1. Program Badań Stosowanych,​ project no. PBS1/​B3/​14/​2012\\ //Project leader:// [[https://​www.agh.edu.pl/​en|AGH University of Science and Technology]]\\ //My involvement://​ March 2013 -- July 2015\\ //My duties:// Small & Medium Enterprises ontology engineering.
 +
  
 === Others === === Others ===
  
 +  * 2019. **Zebranie i analiza danych w pilotażowych eksperymentach z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w informatyce afektywnej** (AGH UST research grant for young scientists; __Project Leader__). //Project related to our current affective experiments with BITalino.//
   * 2018. **Wykorzystanie popularnych urządzeń sensorycznych w informatyce afektywnej** (AGH UST research grant for young scientists; __Project Leader__). //Project related to evaluation of wearable biosensors: Empatica E4, Microsoft Band II, Arduino e-Health Kit, Bitalino.//   * 2018. **Wykorzystanie popularnych urządzeń sensorycznych w informatyce afektywnej** (AGH UST research grant for young scientists; __Project Leader__). //Project related to evaluation of wearable biosensors: Empatica E4, Microsoft Band II, Arduino e-Health Kit, Bitalino.//
   * 2017. **Metody projektowania systemów z użyciem kolaboratywnej inżynierii wiedzy** (AGH UST research grant for young scientists; __Project Leader__). //Project related to my PhD thesis.//   * 2017. **Metody projektowania systemów z użyciem kolaboratywnej inżynierii wiedzy** (AGH UST research grant for young scientists; __Project Leader__). //Project related to my PhD thesis.//
Line 62: Line 66:
 [[http://​dblp.uni-trier.de/​pers/​hd/​k/​Kutt:​Krzysztof.html|DBLP]] [[http://​dblp.uni-trier.de/​pers/​hd/​k/​Kutt:​Krzysztof.html|DBLP]]
 and [[http://​www.bpp.agh.edu.pl/​autor/​kutt-krzysztof-16588|BPP AGH]]. and [[http://​www.bpp.agh.edu.pl/​autor/​kutt-krzysztof-16588|BPP AGH]].
 +
 +==== Conferences ====
 +
 +  * 2019: --
 +  * 2018: AfCAI, ICAISC, HSI
 +  * 2017: ICAISC, FedCSIS, MCSS, LTC
 +  * 2016: AfCAI, AI*IA
 +  * 2015: CYBCONF, FedCSIS
 +  * 2014: ICAISC, KESE (ECAI)
 +  * 2013: KESE (KI)
 +
 +//Details of the presentations/​papers can be found on the [[research:​papers|Papers page]].//
  
 ==== Reviewer ==== ==== Reviewer ====
Line 67: Line 83:
   * [2019, 2018] Reviewer for [[https://​ieeeaccess.ieee.org/​|IEEE Access]] (IF 3.557)   * [2019, 2018] Reviewer for [[https://​ieeeaccess.ieee.org/​|IEEE Access]] (IF 3.557)
   * [2019, 2018] Reviewer for [[http://​www.cai.sk|Computing and Informatics]] (IF 0.524)   * [2019, 2018] Reviewer for [[http://​www.cai.sk|Computing and Informatics]] (IF 0.524)
-  * [2017] Reviewer for [[https://​www.journals.elsevier.com/​future-generation-computer-systems|Future Generation Computer Systems]] (IF 4.639)+  * [2017] Reviewer for [[https://​www.journals.elsevier.com/​future-generation-computer-systems|Future Generation Computer Systems]] (IF 3.997)
   * [2017] Sub-reviewer for [[https://​aciids.pwr.edu.pl/​2017/​|9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2017)]] ​   * [2017] Sub-reviewer for [[https://​aciids.pwr.edu.pl/​2017/​|9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2017)]] ​
  
  • research/start.1558010374.txt.gz
  • Last modified: 3 months ago
  • by Krzysztof Kutt