Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
research:start [2019/10/10 15:46]
Krzysztof Kutt [Talks]
research:start [2019/11/07 20:28] (current)
Krzysztof Kutt
Line 29: Line 29:
  
   - **Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)**\\ //Project budget:// FIXME PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]],​ project no. FIXME\\ //Project leader:// [[https://​simprosoft.com/​|SIMPRO Sp. z o.o.]]\\ //My involvement://​ July 2019 -- Now (Biophysiology Specialist) \\ //My duties:// Development of EEG experimental protocols, data analysis, report preparation.   - **Sterowanie autonomicznym dronem za pomocą gogli (monookularu)**\\ //Project budget:// FIXME PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]],​ project no. FIXME\\ //Project leader:// [[https://​simprosoft.com/​|SIMPRO Sp. z o.o.]]\\ //My involvement://​ July 2019 -- Now (Biophysiology Specialist) \\ //My duties:// Development of EEG experimental protocols, data analysis, report preparation.
-  - **Technologia optymalizacji i automatyzacji procesu zarządzania powierzchniami reklamowymi wydawców w internecie**\\ //Project budget:// 1 218 005,10 PLN\\ //Funded by:// [[https://​mapadotacji.gov.pl/​projekty/​788821/​|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0478/​17-00\\ //Project leader:// [[http://​www.growmagick.com/​|GrowMagick]]\\ //My involvement://​ May 2019 -- Now (Knowledge Engineering Specialist & Machine Learning Specialist) \\ //My duties:// Preparation of a knowledge base covering the project area. Development of machine learning models. Integration of machine learning models with knowledge engineering approaches.+  - **Technologia optymalizacji i automatyzacji procesu zarządzania powierzchniami reklamowymi wydawców w internecie**\\ //Project budget:// 1 218 005,10 PLN\\ //Funded by:// [[https://​mapadotacji.gov.pl/​projekty/​788821/​|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0478/​17-00\\ //Project leader:// [[http://​www.growmagick.com/​|GrowMagick]]\\ //My involvement://​ May 2019 -- November 2019 (Knowledge Engineering Specialist & Machine Learning Specialist) \\ //My duties:// Preparation of a knowledge base covering the project area. Development of machine learning models. Integration of machine learning models with knowledge engineering approaches.
   - **Rozwój technologii wnioskowania oraz predykcji zachowań konsumenckich dla automatyzacji procesów marketingowych oraz sprzedażowych**\\ //Project budget:// 4 208 539,61 PLN\\ //Funded by:// [[https://​mapadotacji.gov.pl/​projekty/​761091/​|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0512/​16-00\\ //Project leader:// [[https://​synerise.com/​|Synerise S.A.]]\\ //My involvement://​ June 2018 -- August 2019\\ //My duties:// Development of algorithms based on machine learning, artificial intelligence and semantic methods. Structured interviews conductance in the process of knowledge engineering. Preparation of reports and scientific analyzes.   - **Rozwój technologii wnioskowania oraz predykcji zachowań konsumenckich dla automatyzacji procesów marketingowych oraz sprzedażowych**\\ //Project budget:// 4 208 539,61 PLN\\ //Funded by:// [[https://​mapadotacji.gov.pl/​projekty/​761091/​|European Regional Development Fund, Regional Operational Program of the Lesser Poland Voivodship (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego)]],​ project no. RPMP.01.02.01-12-0512/​16-00\\ //Project leader:// [[https://​synerise.com/​|Synerise S.A.]]\\ //My involvement://​ June 2018 -- August 2019\\ //My duties:// Development of algorithms based on machine learning, artificial intelligence and semantic methods. Structured interviews conductance in the process of knowledge engineering. Preparation of reports and scientific analyzes.
   - **[[http://​prosecco.agh.edu.pl|Processes Semantics & Collaboration for Companies (Prosecco)]]**\\ //Project budget:// 2 854 545,00 PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]] 1. Program Badań Stosowanych,​ project no. PBS1/​B3/​14/​2012\\ //Project leader:// [[https://​www.agh.edu.pl/​en|AGH University of Science and Technology]]\\ //My involvement://​ March 2013 -- July 2015\\ //My duties:// Small & Medium Enterprises ontology engineering.   - **[[http://​prosecco.agh.edu.pl|Processes Semantics & Collaboration for Companies (Prosecco)]]**\\ //Project budget:// 2 854 545,00 PLN\\ //Funded by:// [[http://​www.ncbir.pl/​en/​|NCBiR]] 1. Program Badań Stosowanych,​ project no. PBS1/​B3/​14/​2012\\ //Project leader:// [[https://​www.agh.edu.pl/​en|AGH University of Science and Technology]]\\ //My involvement://​ March 2013 -- July 2015\\ //My duties:// Small & Medium Enterprises ontology engineering.
  • research/start.txt
  • Last modified: 5 weeks ago
  • by Krzysztof Kutt