Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/06/10 11:33]
Krzysztof Kutt [Teaching]
start [2019/07/02 13:54] (current)
Krzysztof Kutt [Teaching]
Line 18: Line 18:
  
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Konsultacje w sesji letniej ​2018/​2019 ​oraz w wakacje ​odbywają się we po wcześniejszym umówieniu drogą mailową. +Konsultacje w wakacje oraz w jesiennej ​sesji poprawkowej ​2018/2019 odbywają się we po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.
- +
-Dwa wyznaczone sloty konsultacji w najbliższym czasie: +
-  * środa 12.06 w godz. 10:​30-12:​30 +
-  * środa 19.06 w godz. 12:00-15:00+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 31: Line 27:
 ===== News / Ogłoszenia ===== ===== News / Ogłoszenia =====
  
-  * [2019.05.31] -- Article: [[https://​www.mdpi.com/​1424-8220/​19/​11/​2509|Analysis and Use of the Emotional Context with Wearable Devices for Games and Intelligent Assistants]] by //Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kutt, Barbara Giżycka, Paweł Jemioło & Szymon Bobek// published in [[https://​www.mdpi.com/​journal/​sensors|Sensors]]! [**IF 2.475**]+  * [2019.05.31] -- Article: [[https://​www.mdpi.com/​1424-8220/​19/​11/​2509|Analysis and Use of the Emotional Context with Wearable Devices for Games and Intelligent Assistants]] by //Grzegorz J. Nalepa, Krzysztof Kutt, Barbara Giżycka, Paweł Jemioło & Szymon Bobek// published in [[https://​www.mdpi.com/​journal/​sensors|Sensors]]! [**IF 3.031**]
   * [2019.01.30] -- **Programowanie w logice:** __Kolokwium poprawkowe__ odbędzie się we __wtorek **05.02** o godz. **10:00** w  sali **C2 216** (charon)__. Obowiązują takie same zasady jak na pierwszym terminie.   * [2019.01.30] -- **Programowanie w logice:** __Kolokwium poprawkowe__ odbędzie się we __wtorek **05.02** o godz. **10:00** w  sali **C2 216** (charon)__. Obowiązują takie same zasady jak na pierwszym terminie.
   * [2018.11.25] -- **Programowanie w logice:** w związku z moją chorobą zajęcia w najbliższym tygodniu (Listy-2 w Tygodniu B) **odbywają się w trybie zdalnym**. Proszę samodzielnie zapoznać się z instrukcją do zajęć i zrealizować zadania w niej zawarte. Następnie proszę **przysłać do mnie** rozwiązania minimum 3 zadań (można pracować w parach - wtedy wystarczy jak jedna osoba wyśle rozwiązanie) - będzie to __podstawą zaliczenia obecności__ z tego tematu.   * [2018.11.25] -- **Programowanie w logice:** w związku z moją chorobą zajęcia w najbliższym tygodniu (Listy-2 w Tygodniu B) **odbywają się w trybie zdalnym**. Proszę samodzielnie zapoznać się z instrukcją do zajęć i zrealizować zadania w niej zawarte. Następnie proszę **przysłać do mnie** rozwiązania minimum 3 zadań (można pracować w parach - wtedy wystarczy jak jedna osoba wyśle rozwiązanie) - będzie to __podstawą zaliczenia obecności__ z tego tematu.
  • start.1560159228.txt.gz
  • Last modified: 2 months ago
  • by Krzysztof Kutt