Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/05/31 18:37]
Krzysztof Kutt [News / Ogłoszenia]
start [2019/06/10 11:33] (current)
Krzysztof Kutt [Teaching]
Line 18: Line 18:
  
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Konsultacje w semestrze letnim ​2018/2019 odbywają się we po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.+Konsultacje w sesji letniej ​2018/​2019 ​oraz w wakacje ​odbywają się we po wcześniejszym umówieniu drogą mailową. 
 + 
 +Dwa wyznaczone sloty konsultacji w najbliższym czasie: 
 +  * środa 12.06 w godz. 10:​30-12:​30 
 +  * środa 19.06 w godz. 12:00-15:00
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  • start.txt
  • Last modified: 7 days ago
  • by Krzysztof Kutt