Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/10/10 15:43]
Krzysztof Kutt [News / Ogłoszenia]
start [2019/11/11 22:14] (current)
Krzysztof Kutt [Teaching]
Line 18: Line 18:
  
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 odbywają się w **C2 319** we **wtorki** w godzinach **14:​00-15:​30** oraz po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.+Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020 odbywają się w **C2 319** w **środy** w godzinach **09:​30-11:​00** <​del>//​**wtorki** w godzinach **14:​00-15:​30**//</​del> ​oraz po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.
  
-UWAGA: W dn. 22.10.2019 konsultacje __nie odbędą się__.+UWAGA 2: Zmiana terminu konsultacji od 11.11.2019 (z wtorku na środę j.w.)! \\ 
 +UWAGA 1: W dn. 22.10.2019 konsultacje __nie odbędą się__.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  • start.txt
  • Last modified: 5 weeks ago
  • by Krzysztof Kutt