Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/01/27 13:33]
Krzysztof Kutt [Teaching]
start [2020/01/28 13:31] (current)
Krzysztof Kutt [Teaching]
Line 20: Line 20:
 Konsultacje w sesji zimowej 2019/2020 odbywają się w **C2 319** w poniższych terminach oraz po wcześniejszym umówieniu drogą mailową: Konsultacje w sesji zimowej 2019/2020 odbywają się w **C2 319** w poniższych terminach oraz po wcześniejszym umówieniu drogą mailową:
   * wt 28.01 <​del>​10:​00-13:​00</​del>​ :!: **12:​30-15:​00** :!: UWAGA - zmiana terminu (główny termin prezentacji projektów zaliczeniowych!)   * wt 28.01 <​del>​10:​00-13:​00</​del>​ :!: **12:​30-15:​00** :!: UWAGA - zmiana terminu (główny termin prezentacji projektów zaliczeniowych!)
-  * śr 29.01 15:00-16:00+  * <del>śr 29.01 15:00-16:00</​del>​ :!: w związku z przeniesieniem egzaminu, przeniesione zostają również konsultacje na godzinę przed egzaminem, tj. **czw 30.01. 12:​00-13:​00**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  • start.txt
  • Last modified: 4 weeks ago
  • by Krzysztof Kutt