Programowanie w logice

 • Kierunek: Informatyka, II rok
 • Grupy:
  • wtorek, 15:30-17:00, C2 208 (Tydzień A + B)
  • środa, 08:00-09:30, C2 216 (Tydzień A + B)
  • środa, 09:30-11:00, C2 216 (Tydzień A + B)
  • Zajęcia Tygodnia A + B odbywają się zgodnie z harmonogramem

Organizacja zajęć i zasady zaliczenia

 • Ogólne zasady, które Państwa obowiązują: GRIS - proszę przeczytać, zrozumieć, ew. wątpliwości zgłosić na 1.-2. zajęciach
  • Proszę zwrócić uwagę na sposób informowania Państwa o aktualnościach, tryb konsultacji, zasady dotyczące kolokwiów i obecności.
 • Zaliczeniem laboratorium jest Kolokwium Zaliczeniowe. Stanowi ono 100% maksymalnej łącznej liczby punktów (MAX).
 • Zgodnie z GRIS do wartości MAX nie wliczają się plusy za aktywność przyznawane za wykonanie odpowiednich ćwiczeń.
  • 1 plus = 1 pkt do kolokwium
  • plusy doliczane są do wyniku z kolokwium i dopiero na podstawie tego jest określane zaliczenie
 • Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia z kolokwium lub
  • nie pisały kolokwium i posiadają usprawiedliwienie.
 • Do wyników uzyskanych z zaliczenia poprawkowego nie wlicza się:
  • plusów/minusów - w 1. terminie poprawkowym,
  • plusów/minusów i nieusprawiedliwionych nieobecności - w 2. terminie poprawkowym.
 • W 2. terminie poprawkowym można uzyskać co najwyżej ocenę 3.0.

Ogłoszenia

 • Kolokwium poprawkowe: wtorek 05.02, 10:00, sala C2 216 (charon)
 • Kolokwium w środę (w tygodniu A i B) rozpocznie się o 8:45!
 • KOLOKWIUM:
  • odbywa się zgodnie z harmonogramem; jeżeli ktoś nie może / nie chce pisać na własnej grupie to może pisać na dowolnej innej – warunek: będzie miejsce w sali
  • potrwa 30 minut, do zdobycia będzie 30 punktów
  • można pracować na własnych komputerach albo na komputerach w laboratorium
  • można korzystać ze SWISHa albo z lokalnego interpretera w konsoli
  • można korzystać z dowolnych materiałów drukowanych (książki, notatki, wydruki, obrazki śmiesznych kotków) albo elektronicznych (np. kod rozwiązań zadań z laboratorium)
  • ZABRONIONE jest korzystanie z internetu w czasie rozwiązywania zadań (poza stroną SWISHa, jeżeli ktoś w nim przygotowuje rozwiązania)
  • przed rozpoczęciem kolokwium będzie kilka minut na ściągnięcie materiałów (z Dropboxa, maila, czegokolwiek) + ściągnięcie zadań do rozwiązania (pojawią się na mojej stronie internetowej)
  • ZABRONIONE jest wymienianie się materiałami z innymi osobami w sali
 • Zajęcia w środę 10.10 o 9:30 wyjątkowo rozpoczną się o 10:00. Zakończą się zgodnie z planem (o 11:00). Za utrudnienie przepraszam, jest spowodowane czynnikami niezależnymi ode mnie.
 • Zajęcia MOICH grup w dn. 02-03.10.2018 nie odbywają się.

Harmonogram

L.p. Wtorek A Środa A Wtorek B Środa B Laboratorium
Wszystkie lab z Prologa możemy wykonywać lokalnie albo na https://swish.swi-prolog.org/
1. 09.10.2018 10.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 Wprowadzenie do Prologu
2. 23.10.2018 24.10.2018 30.10.2018 31.10.2018 Podstawy programowania
3. 06.11.2018 07.11.2018 13.11.2018 14.11.2018 Praca z listami (cz.1)
4. 20.11.2018 21.11.2018 27.11.2018 28.11.2018 Praca z listami (cz.2)
5. 04.12.2018 05.12.2018 11.12.2018 12.12.2018 Reprezentacja wiedzy
6. 18.12.2018 19.12.2018 08.01.2019 09.01.2019 Metaprogramowanieprolog_lab6.pdf
7. 15.01.2019 16.01.2019 (o 8:45 zamiast 8:00) 22.01.2019 23.01.2019 (o 8:45 zamiast 8:00) Kolokwium Zaliczeniowe
Kolokwium poprawkowe: wtorek 05.02, 10:00, sala C2 216

KOLOKWIUM:

Stan punktowy i lista obecności

 • teaching/prolog2018/start.txt
 • Last modified: 8 months ago
 • by Krzysztof Kutt