Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teaching:psi2020:start [2019/11/04 22:37]
Krzysztof Kutt [Stan punktowy]
teaching:psi2020:start [2019/11/04 22:42] (current)
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
Line 24: Line 24:
 ===== Ogłoszenia ===== ===== Ogłoszenia =====
  
 +  * Pojawiło się zestawienie punktacji i obecności:
 +    * Informacje o laboratorium 2 zostaną uzupełnione w najbliższej przyszłości,​ gdy tylko p. Bydłosz wyzdrowieje
 +    * W związku z realizacją laboratorium 3 w Tygodniu B w trybie zdalnym i w związku z tym, że można odrabiać zajęcia w innym tygodniu, jeżeli ktoś nie mógł przyjść na swoje zajęcia -> wszyscy mają obecność na laboratorium 3. Brakującą kartkówkę odrobimy na kolejnych zajęciach (w Tygodniu B) albo można odrobić na konsultacjach ustnie (dla osób z Tygodnia A)
   * Zajęcia z PSI **wtorek-środa 5-6.11** w trybie **ZDALNYM**:​ w związku z chorobą p. Bydłosza i moimi zobowiązaniami służbowymi,​ nie jesteśmy w stanie fizycznie poprowadzić w dniu jutrzejszym i w środę zajęć z Podstaw Sztucznej Inteligencji. \\ Zajęcia te zrealizujemy w trybie zdalnym:   * Zajęcia z PSI **wtorek-środa 5-6.11** w trybie **ZDALNYM**:​ w związku z chorobą p. Bydłosza i moimi zobowiązaniami służbowymi,​ nie jesteśmy w stanie fizycznie poprowadzić w dniu jutrzejszym i w środę zajęć z Podstaw Sztucznej Inteligencji. \\ Zajęcia te zrealizujemy w trybie zdalnym:
     * proszę samodzielnie zapoznać się z instrukcją do zajęć [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​lab_ml-unsupervised]],​     * proszę samodzielnie zapoznać się z instrukcją do zajęć [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​lab_ml-unsupervised]],​
  • teaching/psi2020/start.txt
  • Last modified: 14 days ago
  • by Krzysztof Kutt