Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teaching:psi2020:start [2019/11/19 09:08]
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
teaching:psi2020:start [2020/01/23 21:38] (current)
Krzysztof Kutt [Ogłoszenia]
Line 23: Line 23:
  
 ===== Ogłoszenia ===== ===== Ogłoszenia =====
 +
 +  * Gratuluję bardzo dobrych wyników z PSI! Na ten moment blisko połowa osób otrzymała już oceny bardzo dobre i zwolnienie z egzaminu!
 +  * Punktację za badania wpiszę dopiero na koniec badań (możliwe też, że 1-2 razy w trakcie badań) - proszę się nie martwić, nie zapomnę o tym :)
 +  * Pojawiły się **oceny z kolokwiów**:​
 +    * **sposób liczenia:** w związku z tym, że dla każdej osoby wygenerowany był inny test z inną liczbą poprawnych odpowiedzi, dla każdej osoby maksymalna liczba punktów do zdobycia była inna -- dlatego wyliczyłem dla każdej osoby wynik procentowy i przemnożyłem przez maksymalną liczbę punktów do zdobycia (26.0 pkt). Dodatkowo, w związku z tym, że nikomu nie udało się osiągnąć wyniku powyżej 90%, wziąłem najwyższy uzyskany wynik (87%) i potraktowałem go jako maksimum (100%) i odpowiednio przeskalowałem wszystkie inne wyniki. Ostateczna punktacja znajduje się w arkuszu. ​
 +    * **konsultacje:​** osoby zainteresowane obejrzeniem swojej pracy zapraszam na konsultacje we wtorek w godzinach 10-13.
  
   * Z powodu przedłużającej się niedyspozycji p. Bydłosza, __zajęcia nr 5 (Regułowe systemy ekspertowe)__ **nie odbędą się**, nie będzie kartkówki z tego tematu, a **materiał nie będzie obowiązywać do kolokwium**.   * Z powodu przedłużającej się niedyspozycji p. Bydłosza, __zajęcia nr 5 (Regułowe systemy ekspertowe)__ **nie odbędą się**, nie będzie kartkówki z tego tematu, a **materiał nie będzie obowiązywać do kolokwium**.
  • teaching/psi2020/start.txt
  • Last modified: 5 weeks ago
  • by Krzysztof Kutt